Logo Universiteit Utrecht

Educate-it bij Bètawetenschappen

Collega's aan het woord

“Bij blended teaching moet je meer gaan nadenken over je vak.” – Majanne Wolters

_B0A9596Majanne Wolters is docent mondelinge communicatie bij Farmacie en zet verschillende digitale tools in, zodat studenten zich beter voorbereiden en meer oefenen. “De integratie van de online tools in je onderwijs is erg belangrijk.”

“Ik ben altijd nieuwsgierig naar nieuwe mogelijkheden in het onderwijs, maar als ik meedoe met een project, moet het meer zijn dan zomaar een experimentje. Ik probeer dan concreet iets voor elkaar te krijgen.

“Blended learning, een combinatie van online- en contactonderwijs, is typisch van deze tijd en er zijn veel digitale tools beschikbaar. Uiteindelijk is de toolkeuze een kwestie van je goed oriënteren en eruit pikken wat voor jou geschikt is. Als je vervolgens samen met collega’s een paar tools uitprobeert, neemt dat snel drempels weg.

“Maar los van welke tool je kiest: bij blended teaching moet je meer gaan nadenken over je vak dan als je op de traditionele wijze blijft lesgeven. Je moet nadenken over hoe je de stof aanbiedt en hoe je die structureert. Welke behoeften hebben studenten eigenlijk en wat vinden zij lastig? Als je live les geeft, kun je van te voren denken ‘dat doen we dan wel ongeveer zo en zo’, maar online kom je daar echt niet mee weg.

Oefenen
“Ik heb afgelopen jaar vooral gewerkt met TrainTool en met Communicate!. TrainTool kwam op mijn pad via Science Educate-it, het facultaire programma dat docenten ondersteunt bij het ontwikkelen van blended onderwijs. Communicate! hebben we met informaticastudenten ontwikkeld in een gezamenlijk project van Informatica, Diergeneeskunde, Geneeskunde, Psychologie en Farmacie.

“In TrainTool oefen je competenties en vaardigheden. Je reageert in de camera op een filmpje waarin een persoon iets tegen je zegt. Vervolgens kun je je eigen reactie terugkijken. Je moet hierin dus zelf goed je antwoord leren formuleren en het is leerzaam voor de non-verbale communicatie. Deze tool zetten we nu in als voorbereiding op de farmaceutische anamnese in het derde jaar van de Bachelor.

Communicate! is een serious game waarmee een speler gesprekken kan oefenen. De speler voert in het spel een gesprek met een avatar en leert daarbij vooral over structuur en formulering. Hij krijgt daar automatisch geschreven feedback op en een score na ieder gesprek. Dit zetten we in het eerste jaar van de Master in, om te oefenen met baliegesprekken.

“Het mooie van Communicate! is dat je als docent zelf gespreksscenario’s kunt invoeren en dat je bij iedere antwoordmogelijkheid kunt kiezen uit een stuk of 15 emoties die de avatar kan vertonen.

Een goede blend
“Studenten hebben met deze tools een extra kans gehad om te oefenen met het voeren van professionele gesprekken. Dat was voorheen niet het geval. Er gaat wel wat tijd overheen voor we weten wat de inzet van de tools oplevert. Nu was Communicate! bijvoorbeeld niet goed geblend in het onderwijs. Het hing er teveel los bij en veel studenten maakten er geen gebruik van. Als je daar geen consequenties aanhangt, dan gebeurt het ook niet.

TrainTool is beter geïntegreerd in het communicatieonderwijs, maar daar maakt het communicatieonderwijs weer niet goed onderdeel uit van de (vakinhoudelijke) cursus waar het in zit. In de curriculumherziening waar we nu bij Farmacie mee bezig zijn wordt dat aangepakt.

“We hebben dus wel gemerkt dat de integratie van de online tools in je onderwijs erg belangrijk is. Daarom ga ik dit jaar e-modules aanbieden met teksten, opdrachten, filmpjes en kennisclips als voorbereiding op het live-onderwijs, zodat de online component echt onderdeel wordt van de hele training.”