Logo Universiteit Utrecht

Educate-it bij Bètawetenschappen

Stimuleringsfonds

Zelfstudie voor systemische aandoeningen

Zelfstudie voor systemische aandoeningen Bij systeemaandoeningen spelen meerdere organen en ziekteoorzaken een rol.Studenten krijgen inzicht hoe de diverse organen en oorzaken elkaar beïnvloeden, hoe dit zich vertaalt naar klinische verschijnselen…

Lees meer

Gebruik video voor zelfstudiemodules

Als studenten een bepaald type patiënt niet aan de hand van een echte casus hebben meegemaakt is het een goed alternatief om dit type patiënt m.b.v. een zo realistisch mogelijke…

Lees meer

E-learning modules voor Gezelschapsdieren

Dit voorstel beoogt het ontwikkelen van 100 e-learning modules voor training van Masterstudenten Gezelschapsdieren in diagnostische en chirurgische vaardigheden en diagnostische procedures van alle orgaansystemen.

Lees meer

Effect Blended Learning op het onderwijs

Om het onderwijs structureel te verbeteren met de inzet van E-learning, is onderbouwing door onderzoek voor de best passende onderwijsvorm noodzakelijk. De combinatie van nieuwe technologie en bestaande onderwijsvormen vraagt…

Lees meer

Ruimtelijk projectonderwijs op locatie

Het doel van dit project is om ruimtelijk projectonderwijs te intensiveren en docenten te professionaliseren in het geven van projectonderwijs. Bij ruimtelijk projectonderwijs leren studenten om ruimtelijk te denken, locatie-afhankelijke…

Lees meer

Communicate!

Het doel van dit project is om samen met de opleidingen Psychologie, Geneeskunde, Diergeneeskunde en Farmacie een serious game voor het communicatie-vaardighedenonderwijs te ontwikkelen. Studenten gebruiken deze `communications game’ om…

Lees meer

Simulaties en simulation gaming

Kennis over simulaties als learning tool binnen de UU is gefragmenteerd, verspreid over verschillende faculteiten en wordt beperkt ingezet. Die kennis kan verdiept en breder toegepast worden. Daarbij wordt aangesloten…

Lees meer

Interfacultair: Digitale Microscopie

In de Faculteiten Geneeskunde, Diergeneeskunde, en Bètawetenschappen wordt bij veel opleidingen tijdens histologie- en pathologiepractica veelvuldig gebruik gemaakt van lichtmicroscopen. Daarin worden kennis en inzicht verschaft in onder andere in…

Lees meer