Logo Universiteit Utrecht

Educate-it bij Bètawetenschappen

Ervaringen uitwisselen

Facultaire docenten community Blended Learning van start

Voor de tweede keer zal dit jaar een groep ervaren docenten samen werken aan verbetering van het eigen onderwijs in het kader van de docenten community Blended Learning, een project van de facultaire teaching fellows Elwin Savelsbergh en Irma Meijerman. Initiatiefnemer Elwin Savelsbergh vertelt hierover:  “De faculteit Bètawetenschappen wil in haar onderwijs inspelen op de veranderende verwachtingen van studenten en optimaal gebruik maken van de mogelijkheden van blended learning voor het realiseren van een effectieve leeromgeving. Dit vraagt flinke investeringen in tijd en geld. Een belangrijke vraag is dan ook welke innovaties werken als het gaat om studieresultaat, motivatie en werkdruk. Allereerst is het belangrijk dat binnen de faculteit een groep docenten ontstaat die hier ervaring mee heeft en die expertise kan delen met collega’s. In de loop van de komende anderhalf jaar zullen we door eigen ervaringen en met input van voortrekkers binnen en buiten de faculteit die expertise ontwikkelen.”

Tijdens de kick-off op 4 oktober reflecteerden de deelnemende docenten op hun eigen onderwijs om tot concrete en meetbare verbeterdoelen te komen. Een aantal deelnemers vertelt waarom zij lid zijn geworden van deze community en waarom zij hun onderwijs willen vernieuwen.

 


Teaching Academy Utrecht University(TAUU)

TAUU logoTeaching Academy Utrecht University (TAUU) is een universitaire community waarbinnen docenten hun ervaringen met onderwijsvernieuwingen delen. Het is een community voor en door docenten van de gehele universiteit. De TAUU is opgezet om kennis te delen, om ideeën en inspiratie op te doen en om gezamenlijk projecten te ontwikkelen. Een plek met ruimte voor creativiteit en innovatie.

Op de TAUU worden regelmatig trainingen over de inzet van Blackboard, meetings en andere bijeenkomsten geplaatst in de agenda.