Logo Universiteit Utrecht

Educate-it bij Bètawetenschappen

Wat is Teaching & Learning Lab?

Het Teaching & Learning Lab is een initiatief van het Freudenthal Instituut en Educate-it. Het lab bevindt zich in het Buys Ballot Gebouw en is speciaal ingericht op onderwijsinnovatie. HO- en VO-docenten ontwikkelen hier innovatief materiaal, volgen professionaliserings-workshops en proberen hun nieuwe lessen uit. Didactisch onderzoekers gebruiken het lab als onderzoeksruimte, waarbij zij de beschikking hebben tot veel onderwijs-tools, camera’s en een uiterst flexibele opstelling van de ruimte. Lees meer over de mogelijkheden van het TLL op de website.

Het Teaching & Learning Lab is een plek voor ontmoeting, ontwikkeling, onderzoek en (technische en onderwijskundige) ondersteuning.

  • Een plek waar docenten experimenteren met onderwijsinnovatie in een ideale omgeving met de juiste apparatuur en technische en onderwijskundige ondersteuning.
  • Een plek voor docenten om met elkaar onderwijsinnovatie te proberen, ervaringen te delen en samen na te denken over het verbeteren van hun onderwijs.
  • Een plek waar docenten in samenwerking met onderwijsonderzoekers onderzoek kunnen doen naar hun eigen onderwijs om te ontdekken “Wat werkt wel en wat werkt niet?”
  • Het is een plek voor bedrijven die hun onderwijs hardware en software willen laten testen door docenten in de praktijk.

Docenten komen in aanraking met de nieuwste onderwijstechnologieën en bedrijven kunnen hun producten aanscherpen naar aanleiding van de ervaringen van de docenten.

 

Waar is het?

Per november 2016 zal het Teaching & Learning Lab te bezoeken zijn in lokalen 3.22 en 3.25 in het BuysBallot.

Wil je meer weten?
Neem dan contact op met de coördinator van het Teaching & Learning Lab: Jasper van Winden.