Logo Universiteit Utrecht

Educate-it bij Bètawetenschappen

Collega's aan het woord

‘Ik wil studenten laten beleven hoe het is om iets te begrijpen’ – Arjen Vredenberg

Arjen selectie 1 Arjen Vredenberg heeft bij de opleiding Natuur- en Sterrenkunde kennisclips ingezet in de cursus Klassieke Mechanica. ‘Ik kan de basis overslaan tijdens college, zodat ik de moeilijkere zaken uitgebreider kan behandelen.’

‘Klassieke Mechanica is de eerste cursus die studenten tijdens de opleiding volgen. Ik vind het belangrijk dat studenten zich  in dit eerste jaar direct goede studievaardigheden aanleren. Dat betekent voor mij onder meer dat ze weten hoe ze zich kunnen voorbereiden op het contactonderwijs. Een deel van de studenten heeft daarbij hulp nodig. Daarom heb ik kennisclips gemaakt bij de moeilijke onderdelen uit het boek. Ik doe dat in de vorm van pen casts.

pencast

Een voorbeeld van een pen cast. Open het bestand in Acrobat Reader (Flash vereist)

Pen casts
‘Pen casts zijn korte filmpjes waarin je schrijft terwijl je uitlegt welke stappen je doorloopt, eigenlijk zoals je ook tijdens college op het bord zou doen. Ik heb dat gedaan met een LiveScribe pen. Die ziet eruit als een gewone pen, waarmee je ook gewoon op papier kan schrijven. Maar deze pen neemt het geluid op en ‘ziet’ steeds waar hij zich bevindt op het papier. Dat vertaalt hij naar een pdf-bestand. Studenten die dit afspelen zien mijn aantekeningen verschijnen en horen mij erbij praten. Erg laagdrempelig zowel voor de docent als de student.

Intensiveren
‘Doordat studenten voorbereid komen naar college ontstaat er ruimte. Ik kan colleges in een lossere en actievere vorm geven en toekomen aan verdieping doordat ik de basisstof kan overslaan. Zo stel ik tijdens college vragen met FeedbackFruits Live en zie ik waar de problemen zich voordoen en welke misconcepties er zijn. Daar kan ik tijdens contactmomenten extra aandacht aan besteden.

‘Als opleidingsdirecteur wil ik deze vorm van onderwijs verder in het curriculum intensiveren. Studenten moeten leren om zich af te vragen of ze iets wel of niet begrijpen. Dat zie ik als de kern van academisch onderwijs. Voorbereiding is daarbij belangrijk. Als je iets niet begrijpt uit het boek, dan moet je weten welke vragen je moet stellen aan de docent om wel tot begrip te komen. Niet het boek na drie regels ongelezen weer neerleggen.

‘Uiteindelijk moet het een afspraak zijn dat studenten voorbereid naar college en werkcollege komen. Deze contactmomenten zijn dé feedbackmomenten voor studenten. Momenten waarop ze echt iets leren, in plaats van alleen maar kennis te ontvangen. Dit zijn de momenten waarop ik studenten wil laten beleven hoe het is om iets echt te begrijpen.’