Logo Universiteit Utrecht

Educate-it bij Bètawetenschappen

IT-Onderwijsmiddelen

Onderwijs versterken of ‘Blended’ maken kan op verschillende manieren. Binnen de universiteit worden er allerlei tools gefaciliteerd die ingezet kunnen worden om online onderwijs aan te bieden om het contact onderwijs te versterken.