Logo Universiteit Utrecht

Educate-it bij Bètawetenschappen

Pencast

Een pencast is een opname van aantekeningen die de docent maakt terwijl hij uitlegt welke stappen hij doorloopt. De docent leidt bijvoorbeeld een formule af en legt daarbij uit wat hij doet. Een pen cast kan met verschillende technieken gemaakt worden. Het voorbeeld hieronder is gemaakt met een LiveScribe pen. Deze pen neemt geluid op en slaat op welke schrijfbewegingen zijn gemaakt. Dit vertaalt hij naar een pdf-bestand dat studenten kunnen afspelen in Acrobat Reader.

pencast

Een voorbeeld van een pen cast. Open het bestand in Acrobat Reader (Flash vereist)