Logo Universiteit Utrecht

Educate-it bij Bètawetenschappen

Elektronische Leeromgeving

GA NAAR BLACKBOARD

Elektronische leeromgeving
Een elektronische leeromgeving (ELO) is een digitale werk- en leerplek waarin het leerproces van studenten wordt ondersteund door informatie uitwisseling, discussies (peer)feedback, toetsen etc. Een ELO is via internet altijd toegankelijk. Door het correct inzetten van een ELO kan het onderwijs effectiever en efficiënter vormgegeven worden. Binnen de Universiteit Utrecht wordt gebruik gemaakt van de elektronische leeromgeving Blackboard.

Aan de slag met Blackboard
Er is een directe koppeling tussen Osiris en Blackboard, die er voor zorgt dat docenten en studenten toegang hebben tot de juiste cursusomgevingen. Docenten bepalen zelf de inrichting van hun digitale leeromgeving voor hun cursus, en wanneer deze toegankelijk wordt voor studenten. Voor technische – en didactische ondersteuning en advies kunnen docenten terecht op de supportsite van Blackboard en bij de facultaire ondersteuners.

Nieuwe koppeling werkgroepen Osiris – Blackboard

Sinds augustus 2017 is er een koppeling gemaakt tussen de werkgroepen die geregistreerd staan in Osiris en werkgroepen in Blackboard. Werkgroepen en inschrijvingen in Osiris komen nu automatisch in Blackboard (niet zichtbaar voor studenten, pas als de docent hier toestemming voor geeft).

Meer informatie over werkgroepen in Blackboard