Logo Universiteit Utrecht

Educate-it bij Bètawetenschappen

Kennisclips als verdieping op hoorcollege

Duration:
01 Apr 2013 - 01 Apr 2014

Description:

De docent gaf aan dat hij interesse had om video’s in te zetten in zijn onderwijs zodat studenten ook buiten de contacttijd met de cursusstof bezig zouden blijven. Vervolgens is gekozen om gebruik te maken van video feedback van de docent op een geschreven blog in Blackboard door middel van thematische kennisclips. In deze clips werd extra verdieping en uitleg gegeven op de vragen die in de blog aan bod kwamen.

Results:

Kwalitatief hoogwaardig, interactieve, motiverende zelfstudiemodule, waarmee de studenten erg tevreden zijn.

De docent heeft in totaal 7 opnames van ongeveer 10 minuten in MyMediasite gemaakt naar aanleiding van 7 blogs die zijn geschreven gedurende de cursus.

Iedere week werden 2 studenten aan gewezen die een samenvatting van het hoorcollege in een blog op Blackboard moesten plaatsen. Vervolgens werd hier door medestudenten op gereageerd. Op woensdag bestudeerde de docent de samenvatting en alle reacties van studenten hierop, produceerde een kennisclip waarin hij in ging op de thema’s die studenten aangaven, en publiceerde vervolgens de link in Blackboard.

Naar aanleiding van de vragen in de blog stelde de docent een PowerPointpresentatie samen waarin hij dieper in ging op een aantal onderwerpen of deze extra toelichtte. Vervolgens nam hij de PowerPointpresentatie en zijn mondelinge toelichting op middels MyMediasite.

Modules worden in het reguliere onderwijs betrokken.

Back