Logo Universiteit Utrecht

Educate-it bij Bètawetenschappen

Flipping the classroom met e-lectures

Duration:
01 Apr 2013 - 31 Jul 2013
Project leader:
Mabelle Hernández

Description:

Het doel van deze opnames was om het materiaal als naslagwerk aan te bieden aan de studenten van het collegejaar 2012-2013. Dit onderwijsmateriaal, de opnames van de kerncolleges, zullen in het project e-lectures op verschillende manieren nog een keer ingezet worden. Deze opnames zullen het volgende academische jaar voor e-learning en flipping the classroom gebruikt worden. Daarnaast zal met dit materiaal voor onderwijsmarketing en matchingmodules een webklas worden opgezet

Results:

Niet alle studenten hebben de e-lectures op dezelfde wijze gebruikt. Wel valt op dat gemiddeld genomen 10 tot 40 minuten van de colleges door de meeste gebruikers is bekeken. Hoe en of de e-lectures hebben bijgedragen aan het leerproces is niet duidelijk. De meeste studenten ervoeren de e-lectures niet als een meerwaarde voor het leren. De mogelijkheid om een college terug te kunnen kijken, te pauzeren of door te spoelen of om het college op een eigen gekozen tijd en plaats te kunnen volgen, vonden velen een pluspunt van e-lectures. Het draagt volgens hen bij aan de flexibiliteit en verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces. Maar het bespaart ook tijd en reiskosten voor sommige studenten. De ontsluiting van de e-lectures ging vrij gemakkelijk. Studenten konden de opnames terug vinden via een link die de docent op Blackboard plaatste. De combinatie van slides  en geluid en de mogelijkheid om te zoeken via deze slides, werd niet door iedereen als praktisch ervaren. Tot slot is opvallend dat de archivering van de e-lectures volgens de meeste studenten niet langer dan tot na het tentamen hoeft. Terwijl juist sommige colleges toch voor het laatst na het tentamen bekeken zijn. Redenen voor studenten die hierbij een rol kunnen spelen, zijn dat studenten ervaren geen tijd te hebben om deze colleges terug te kijken.
Back