Logo Universiteit Utrecht

Educate-it bij Bètawetenschappen

Collega's aan het woord

‘Studenten willen nóg meer vragen in de video’s’ – Marjolein Haagsman

_B0A4372Marjolein Haagsman over de inzet van ScalableLearning in de cursus Moleculaire Biologie die zij en Fons Cremers in het eerste jaar van de opleiding Biologie verzorgen. Marjolein is docent biologie maar doet ook onderzoek naar onderwijsontwikkeling en onderwijsinnovaties.

‘Fons en ik zetten al langere tijd kennisclips in, zodat we tijdens contactmomenten dieper met studenten op de stof in kunnen gaan. Studenten waarderen dat, maar vorig jaar gaven ze aan dat ze tijdens de kennisoverdracht wel de interactie misten. Tegelijkertijd ontdekten we een nieuwe tool: ScalableLearning. Docenten kunnen hierin video’s delen, verrijken, interactief maken en het kijkgedrag van studenten analyseren. Studenten kunnen notities maken, elkaar vragen stellen, aangeven wanneer ze een passage niet goed begrijpen, of vragen aan de docent stellen naar aanleiding van de video. Kortom, ideaal voor onze video’s.Daarnaast bleek je ook met een druk op de knop al deze informatie om te kunnen zetten naar een PowerPoint Slide voor in je werkcollege. Daar kun je dan antwoord geven op de vragen, extra uitleg geven over wat niet begrepen is, of in discussie gaan met de studenten.
‘In de voorgaande jaren heeft Fons al veel video’s gemaakt die we gemakkelijk in ScalableLearning konden zetten. Doordat de video’s er al waren, was dat nog maar weinig werk. Vervolgens hebben we bij iedere kennisclip vragen bedacht en met ScalableLearning de vraag in de video verwerkt. Dit mondde uit in ongeveer 29 kennisclips met 2 à 3 vragen per clip.
‘Om het contactonderwijs goed te laten aanlaten sluiten bij de online voorbereiding, hebben we ook dit aangepast. De hoorcolleges zijn vervangen door kleinschalig werkcolleges. Twee tutorgroepen vormden samen één werkgroep. Hierdoor leerden de studenten met elkaar in een vertrouwde omgeving. Deze kleinschalige werkgroepen hadden ieder hun eigen online cursus in ScalableLearning.

‘Studenten moesten thuis de kennisclips bekijken, de daarin gestelde vragen maken en vragen over de clip stellen. Vervolgens moesten ze in Blackboard een quiz maken over de kennisclip. Hiervoor kregen studenten dan een bonus op hun eindcijfer. Daarna hadden studenten een werkcollege zonder docent waarin zij vragen moesten beantwoorden met elkaar. De antwoorden op de vragen moesten ze vervolgens opsturen naar de docent. Later die week kregen ze een werkcollege van mij of Fons die de antwoorden op de vragen behandelde, overige vragen beantwoorde en de discussie leidde.
‘Uit de evaluatie blijkt dat studenten zeer te spreken waren over de opzet van de cursus. De video’s waren handig om terug te kijken en de vragen zorgden voor een betere verwerking van de leerstof. Het liefst zouden studenten nóg meer vragen willen in de video’s.
‘Een tip die ik collega’s graag wil mee geven is dat wanneer je video’s inzet, dat je er altijd een activiteit aan koppelt. Ofwel vragen ofwel een quiz of een andere opdracht. Op die manier kun je de video effectief inzetten in je onderwijs. ScalableLearning is een tool waarmee video’s goed kunt integreren in je onderwijs.’

Cursus opzet
ScalableLearning Studenten bekeken de interactieve kennisclips in ScalableLearning en maakten de bijbehorende vragen in Blackboard
Werkcollege zonder docent Studenten maakten de opgegeven vragen in hun werkgroep. Alle antwoorden op de vragen stuurden ze na afloop aan de docent
Werkcollege met docent Bespreking van de online gestelde vragen, de resultaten uit de Blackboard Quiz en de antwoorden in het werkcollege. Daarnaast is er gelegenheid voor extra diepgang en discussie o.l.v. de docent