Logo Universiteit Utrecht

Educate-it bij Bètawetenschappen

‘Studenten willen nóg meer vragen in de video’s’ – Marjolein Haagsman

Science Educate-it

Direct naar: E-assessment E-lectures Collega’s vertellen

Versterk je onderwijs met IT!

Science Educate-it biedt docenten de kans om hun onderwijs met IT te versterken en aan te passen aan de lerende van de toekomst. Science Educate-it gaat uit van een integratie van contactonderwijs en online leren, waarbij de twee onderdelen elkaar versterken: Blended Learning.  Dit maakt het mogelijk om:

  • leren flexibeler vorm te geven
  • meer tijd te besteden aan actieve werkvormen tijdens contactmomenten
  • meer en betere (peer)feedback te organiseren.